2016-06-16

Informacinis pranešimas apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą:

 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas:

  UAB „Rizgonys“, Rizgonių k., Upninkų sen., LT- 55495 Jonavos r.; Tel. 8 686 33001, el. p. info@rizgonys.lt.

 2. PAV dokumentų rengėjas:

  2. B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23–239, LT–08105, Vilnius; tel./faks. 8(5) 2735810, el. p. info@bpimone.lt.

 3. Planuojama ūkinė veikla:

  3. Rizgonių žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 74 ha) naudojimas.

 4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

  Jonavos rajonas, Upninkų seniūnija, Rizgonių kaimas.

 5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus:

  Jonavos rajono savivaldybės administracija, Kauno visuomenės sveikatos centras, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Ataskaitą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62008. faks. 8 706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt

 6. Susipažinti su PAV ataskaita galima nuo š. m. birželio 20 d. iki liepos 1 d.:

  UAB „Rizgonys“, Rizgonių k., Upninkų sen., LT- 55495 Jonavos r.; Tel. 8 686 33001, darbo dienomis (8-15 val);

  B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23–239, LT–08105, Vilnius, tel./faks. 8(5) 2735810, darbo dienomis (9-16 val);

  Upninkų seniūnijoje, Jaunystės g. 7, Upninkai, 55486 Jonavos r. darbo dienomis (Pir.8 -12 ir 13-18 val, Ant-Ket 8-12 ir 13-17 val, Pen 8-14 val).

 7. Viešas susirinkimas ir visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita:

  įvyks 2016 m. liepos 2 d. 9 val. Upninkų seniūnijos patalpose, Jaunystės g. 7, Upninkai, 55486 Jonavos r.

 8. Iki viešo susirinkimo dienos pasiūlymus raštu, elektroniniu paštu ir telefonu galima pateikti:

  B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23–239, LT–08105, Vilnius, tel./faks. 8(5) 2735810, el. p. info@bpimone.lt (darbo dienomis, 9 – 16 val.)

 9. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

PAV ataskaita