2016-02-03

Informacinis pranešimas apie parengtą Šiaulių raj. Arvydiškės II smėlio telkinio naujo ploto (apie 9,9 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą:

 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas:

  UAB „NTPV“, Klaipėdos g. 64, LT – 35194, Panevėžys; tel. 8 606 14770, el. p. uabntpv@gmail.com.

 2. Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjo pavadinimas:

  B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23–239, LT–08105, Vilnius; tel./faks. 8(5) 273 5810, el. p. info@bpimone.lt.

 3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

  Arvydiškės II smėlio telkinio naujo ploto (apie 9,9 ha) naudojimas.

 4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

  Šiaulių apskritis, Šiaulių rajono savivaldybė, Bubių seniūnija, Šalpirčių kaimas.

 5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvada:

  Šiaulių rajono savivaldybės administracija - Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, tel. 8(41) 59 66 42, faksas 8(41) 52 38 86, el. p. prim@siauliuraj.lt;

  Šiaulių visuomenės sveikatos centras - Vilniaus g. 229, LT-76343, Šiauliai, tel. 8(41) 59 63 73, faksas 8(41) 52 54 75, el. p. info@siauliuvsc.sam.lt;

  Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba - J. Basanavičiaus g. 89, LT-76001 Šiauliai, tel. 8(41) 39 79 11, faks. 8 (41) 39 79 39, el. p. siauliai.pgv@vpgt.lt;

  Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis padalinys - Aušros al. 15, LT-76299 Šiauliai, tel. 8(41) 523664, el. p.siauliai@heritage.lt.

  Programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija:

  Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62008, faks. 8 706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt.

 6. Susipažinti su PAV programa galima:

  Per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.: UAB „NTPV“, Klaipėdos g. 64, LT – 35194, Panevėžys, tel. 8 606 14770, el. p. uabntpv@gmail.com ir B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23–239, LT–08105, Vilnius, tel./faks. 8(5) 273 5810.

  PAV programa paskelbta PAV dokumentų rengėjo interneto tinklalapyje: www.bpimone.lt.

 7. Pateikti pasiūlymus galima:

  PAV dokumentų rengėjui - B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23–239, LT–08105, Vilnius, tel./faks. 8(5) 273 5810, el. p. info@bpimone.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

PAV programa