2015-11-12

Informacinis pranešimas apie parengtą Jonavos raj. Rizgonių žvyro ir smėlio telkinio dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą:

  1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Rizgonys“, Rizgonių k., Upninkų sen., LT- 55495 Jonavos r.; Tel. 8 686 33001, el. p. info@rizgonys.lt.
  2. PAV dokumentų rengėjas – B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23–239, LT–08105, Vilnius; tel./faks. 85 273 5810, el. p. info@bpimone.lt.
  3. Planuojama ūkinė veikla – Rizgonių žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 74 ha) naudojimas.
  4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Jonavos rajonas, Upninkų seniūnija, Rizgonių kaimas.
  5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Kauno visuomenės sveikatos centras, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius. Programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62008. faks. 8 706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt
  6. Susipažinti su PAV programa galima per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo nuo 9 iki 16 val.: UAB „Rizgonys“, Rizgonių k., Upninkų sen., LT- 55495 Jonavos r., tel. 8 686 33001, el. p. info@rizgonys.lt ir B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23–239, LT–08105, Vilnius, tel./faks. 8(5) 2735810, www.bpimone.lt
  7. Pateikti pasiūlymus galima B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23–239, LT–08105, Vilnius, tel./faks. 8(5) 2735810, el. p. info@bpimone.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

PAV programa