2016-01-08

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Anykščių rajono savivaldybės Anykščių telkinio VII(1) sklypo dalies monomineralinio kvarcinio smėlio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV):

  • SPAV atrankos dokumentų organizatorius: AB „Anykščių kvarcas“, Troškūnų g. 5, LT-29100 Anykščiai; generalinis direktorius Eugenijus Andriejauskas, tel. 8 (381) 59352, faks. 8 (381) 59491, el. p. info@akvarcas.lt, adresas internete: http://www.akvarcas.lt
  • SPAV atrankos dokumento pavadinimas: Anykščių rajono Anykščių telkinio VII(1) sklypo dalies monomineralinio kvarcinio smėlio išteklių naudojimo planas.
  • Planavimo tikslai: planuojamame Anykščių telkinio VII(1) sklypo dalyje suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą planuojamoje teritorijoje, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą.
  • SPAV atrankos dokumentų rengėjas: B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 239 kab., Vilnius, tel. 868642531, faks. 8 5 2735810, adresas internete: http://www.bpimone.lt
  • Priimtas sprendimas ir motyvai: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl Anykščių rajono Anykščių telkinio VII(1) sklypo dalies monomineralinio kvarcinio smėlio išteklių naudojimo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
  • Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, SPAV atranka bei motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, galima susipažinti organizatoriaus būstinėje – AB „Anykščių kvarcas“, Troškūnų g. 5, LT-29100 Anykščiai; generalinis direktorius Eugenijus Andriejauskas, tel. 8 (381) 59352, faks. 8 (381) 59491, per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 9 iki 16 val. ir adresas internete: http://www.akvarcas.lt.

SPAV sprendimas

Subjektų išvadų įvertinimo pažyma